Utnyttja kemin med solceller för BRF

Både biologiska och kemiska aspekter finns med när man installerar solceller för BRF. Det är ett underhållsfritt och lönsamt alternativ för att få ren energi. 

Solcellerna fungerar så att de omvandlar solljus till elektricitet, och det sker genom en kemisk process som kallas fotovoltaisk effekt. Halvledare av kisel absorberar fotoner från solljuset och alstrar elektrisk ström. En växelriktare förvandlar denna likström till växelström, så att den kan användas i bostadsföreningens elnät. Uppstår det ett energiöverskott kan det säljas till elnätet genom en så kallad nettomätning. Det innebär en intäkt för bostadsföreningen. 

Men det finns många fler fördelar med solceller för BRF. Viktigast är kanske att man kan halvera energikostnaden. Med tanke på att solcellerna beräknas hålla i trettio år är det lätt att räkna ut vilka enorma besparingar detta innebär. Solceller är också i princip underhållsfria, och man behöver inte serva eller byta något, vilket också sparar pengar för driftskostnader. Solceller ger ett oberoende gentemot elbolagens prishöjningar och priser på kol och olja. 

Solceller för BRF tillför mycket energi 

Det är en bra aspekt inför framtiden att se till att bostadsföreningen är självförsörjande med energi så mycket som möjligt, och att strömmen räcker till alla. Man räknar med att solcellerna producerar ungefär 70-90 procent av hushållens elbehov. Tekniken går framåt med en mängd olika apparater och maskiner, laddstolpar och mycket mer som folk önskar sig. Även om alla inte har en egen bastu, går det åt mycket ström i ett bostadsområde. Det är bra att vara förberedd inför framtidens behov. 

När styrelsen har beslutat om att skaffa solceller för BRF behöver man allra först göra en analys av hur mycket taket tål att belastas och vilken som är den optimala placeringen. Även om söderläge är bäst, får man energi från solen även under mulna dagar. Solenergin är ett rent alternativ för miljön och föreningen bidrar direkt till minskade koldioxidutsläpp. Det är viktigt att anlita en kvalificerad solcellsinstallatör som har stor kunskap och vana vid att arbeta med bostadsrättsföreningar.

Ny utveckling av solceller för BRF

Den tekniska utvecklingen gör att solcellerna redan har blivit mycket kostnadseffektiva och de har en lägre investeringskostnad än tidigare. Sammantaget är det en stor fördel med att skaffa solceller till er BRF. Miljömässigt, ekonomiskt och även med tanke på kemiska och biologiska processer är solceller något som har framtiden för sig. Det är viktigt att hålla byggnader och hela bostadsområden i gott skick, och solceller tillhör de investeringar som är mest uppskattade. 

När det blir aktuellt med en försäljning av en bostad har den också ett högre marknadsvärde och blir mer lättsåld när solceller för BRF redan finns på plats. Det är som med vilken annan investering som helst ett stort plus att köparen inte behöver tänka på detta utan bara överta en färdig fastighet utan energiproblem. Solceller kan betala sig själva på cirka 10-15 år, så därefter genererar de gratis el i cirka 20-30 år. Det kan alltså löna sig att vara förutseende även om man tänker bo kvar länge i samma bostadsrättsförening.