Besiktning för bättre innemiljö

Vi behöver bli mer noga med vad vi andas in. Det räcker inte riktigt med 21% oxygen och 79% nitrogen. Vi behöver bli av med diverse föroreningar också. Hur mår din ventilation egentligen?

Sedan ganska många år – närmare bestämt trettio – finns bestämmelser som reglerar översynen av ventilationssystem i fastigheter. Då man uppmärksammat att inomhusluften i olika typer av lokaler ofta innehöll oacceptabla mängder föroreningar bestämde man att bättring måste till. Då infördes lag om OVK-besiktning.

OVK ska utläsas obligatorisk ventilationskontroll. Rent konkret betyder det att en auktoriserad firma ska besiktiga fastigheter med jämna intervall. Att detta sker är fastighetsägarens ansvar.

Intervallen för OVK-kontroll varierar beroende på vilken typ av ventilation som finns installerad och till vilken typ av verksamhet lokalerna används. Fastigheter avsedda som bostäder för en eller två familjer inspekteras bara vid installation. Det betyder förstås inte att man inte har nytta av kontroller även där.

Hjälpmedel för energibesparingar och ren luft

Vid en OVK-besiktning av fastigheter ska en auktoriserad person undersöka ventilationens funktion. Detta görs genom mätningar och genom att man gör en okulär inspektion. Finns brister i ventilationens funktion måste de åtgärdas. Vanligen har man sex månader på sig med åtgärder.

Vid OVK-besiktning skrivs ett protokoll som också skickas in till kontrollmyndighet. När eventuella fel åtgärdats får du ut ett intyg som sedan kan monteras i lokalerna.

En besiktning är ett hjälpmedel. God kvalitet på inomhusluft minskar risk för allergier och bidrar till god hälsa. Välfungerande ventilation ger också lägre energikostnader. Ta kontakt med en kvalificerad firma.

Enkel och smärtfri tandreglering

Att ha snett växande tänder är ett vanligt problem och drabbar många. Det kan uppkomma redan i barndomen men också vara följd av sjukdom eller en skada på tänderna. Tandreglering hjälper.

Forna tiders tandreglering kunde vara en riktig plåga. Många i de äldre generationerna kan vittna om den saken. Stålställningar som sätts fast och får sitta i år. Smärtor och problem med tandhygien och en rejält ful tandställning följde. Inte alltid fungerade det heller.

Idag ser situationen helt annorlunda ut. Om dina tänder behöver hjälp för att växa rätt sker det utan smärtor och helt osynligt. Ibland är det verkligen tur att utvecklingen går framåt. Om du idag har problem med tänder som vill hitta sin egen sneda väg kan du få hjälp av ett system som kallas Invisalign.

Hur fungerar Invisalign?

Invisalign består av en serie genomskinliga tandskydd. Din tandläkare börjar med att skanna dina tänder och får då en bild av hur de ser ut idag. Därefter gör ni upp en plan över hur ni ska ordna korrigering tills tänderna sitter som de ska. Därefter tillverkas en serie med tandskydd. De ska användas i ett antal veckor vardera och korrigerar tänderna en liten bit i taget. Det gör inte ont och skydden kan tas ut vid måltider och till natten.

Att tandskydden går att ta ut innebär bland annat att munhygienen blir mycket bättre. Du får inte matrester i skydden och du kan borsta tänderna som vanligt. När regleringen är klar får du en retainer för att behålla tändernas position och utseende. Läs mer om Invisalign på denna hemsida: https://www.invisalignstockholm.net/

Bra vägar tack vare asfaltering i Stockholm

Asfalt och asfaltering är kanske inte vad du tänker på till vardags. Förutom när du står i bilköer för det är vägarbeten i hela Stockholm. Eller när du kör och asfaltskanten slår mot däcket.
Stockholm var den stad som fick sin första asfaltsväg. Redan år 1876 stoltserade Stora Nygatan i Stockholm med asfalt. Lägga asfalt i Stockholm tog precis som resten av landet sen lite tid.

För faktum är att det tog ända till 1980-talet innan alla de svenska riksvägarna fick prydas med asfalt. Asfaltera om vägar och förbättra tillgängligheten görs kontinuerligt. Inte mins när vägar ska dras om. Därav alla härliga köer när du ska till jobbet.

Bra vägar i Stockholm

Den som har bott på landet vet hur dåligt skick många vägar runt om i Sverige är i. Kör du i Norrbottens inland kan mil efter mil vara i sämre skick än åsnestigen i Indiens motsvarighet till Norrbotten.

I Stockholm där det är mycket och intensiv trafik hålls vägarna i bättre skick. Samtidigt är det en utmaning att se till att vägarna underhålls när trafiken hela tiden måste flyta på. Görs arbetet fel kan det bli kostsamma historier och därför sköts de större uppdragen av stora företag.

Det är viktigt att asfalten håller sig sprickfri. Skador på vägar kan leda till olyckor. Framför allt på stora genomfartsleder där hastigheterna är höga. Läggs asfalten fel kan också vatten samlas på vägbanan. Den som testat på halkbanan vet vad som händer när asfalt blir blöt och hastigheten hög.