Besiktning för bättre innemiljö

Vi behöver bli mer noga med vad vi andas in. Det räcker inte riktigt med 21% oxygen och 79% nitrogen. Vi behöver bli av med diverse föroreningar också. Hur mår din ventilation egentligen?

Sedan ganska många år – närmare bestämt trettio – finns bestämmelser som reglerar översynen av ventilationssystem i fastigheter. Då man uppmärksammat att inomhusluften i olika typer av lokaler ofta innehöll oacceptabla mängder föroreningar bestämde man att bättring måste till. Då infördes lag om OVK-besiktning.

OVK ska utläsas obligatorisk ventilationskontroll. Rent konkret betyder det att en auktoriserad firma ska besiktiga fastigheter med jämna intervall. Att detta sker är fastighetsägarens ansvar.

Intervallen för OVK-kontroll varierar beroende på vilken typ av ventilation som finns installerad och till vilken typ av verksamhet lokalerna används. Fastigheter avsedda som bostäder för en eller två familjer inspekteras bara vid installation. Det betyder förstås inte att man inte har nytta av kontroller även där.

Hjälpmedel för energibesparingar och ren luft

Vid en OVK-besiktning av fastigheter ska en auktoriserad person undersöka ventilationens funktion. Detta görs genom mätningar och genom att man gör en okulär inspektion. Finns brister i ventilationens funktion måste de åtgärdas. Vanligen har man sex månader på sig med åtgärder.

Vid OVK-besiktning skrivs ett protokoll som också skickas in till kontrollmyndighet. När eventuella fel åtgärdats får du ut ett intyg som sedan kan monteras i lokalerna.

En besiktning är ett hjälpmedel. God kvalitet på inomhusluft minskar risk för allergier och bidrar till god hälsa. Välfungerande ventilation ger också lägre energikostnader. Ta kontakt med en kvalificerad firma.