Hälsokontroller Stockholm – boka tid och få svar

Att ta reda på hur man mår gör att man också kan må bättre. Det följer en logik: vet man inte att man har exempelvis risk för att drabbas av diabetes eller leversjukdom så kommer man förmodligen heller aldrig att aktivt göra saker för att förändra den egna livsstilen. Samma sak gäller för stress. Att så många bränner ut sig hör ihop med den osunda stressen som finns i vårt samhälle. Det finns definitivt varningssignaler – men dessa blir ofta ignorerade. Hälsokontroller i Stockholm fyller, baserat på allt detta, en enorm funktion.

“ Du har plats 439 i kön. Vi tar strax emot ditt samtal…”. Att boka in en tid för en undersökning hos den traditionella sjukvården är svårt och nästan att anse som omöjligt i Stockholm. Även om man lyckas hänga i och hamna först i den telefonkö vi ovan beskrev så handlar det därefter också om att övertyga sjukvården om varför man bör få genomgå en hälsokontroll. Hälsokontroller är både eftersatta och lågt prioriterade av sjukvården och i synnerhet gäller detta i kölvattnet av pandemin där exempelvis operationer och andra behandlingar måste betas av i en stor skala. Det kan ta månader och till och med år innan man får en tid för en kontroll av den egna hälsan. Och – då kan det, om det vill sig riktigt illa, också vara för sent.

Genom att boka in hälsokontroller i Stockholm som utförs i en mer privat regi så kan man som privatperson få direkta svar på hur man egentligen mår – både fysisk och psykiskt – och därigenom också, genom rådgivning, hamna på ett bättre spår i det egna livet.

Hälsokontroller i Stockholm för företag och privatpersoner

Hälsokontroller i Stockholm kommer i olika paket och sker på olika nivåer, men ett vanligt baspaket täcker de flesta behoven. I ett sådant mäts blodtryck, man kontroller risker för diabetes och andra sjukdomar – exempelvis levervärden – och man tittar närmare på hjärtat och den fysiska statusen i övrigt.

Lika viktigt är att man vid denna kontroll även ges en möjlighet att berätta om den egna stressnivån och hur man hanterar både vardag och arbete. Allt detta följs sedan upp genom att andra möte där man mer konkret ges rådgivning om hur man kan må bättre. Skulle någonting indikera på allvarliga problem så kan man direkt söka sig till den traditionella vården och därmed ha ett försprång i den eventuella, framtida behandlingen som sätts in.

Hälsokontroller i Stockholm kan bokas av både företag och av privatpersoner och det handlar om ungefär en halvtimme a´två gånger där den senare dessutom kan skötas via videolänk. Det är ingen större uppoffring att som företag boka in hälsokontroller i Stockholm till sina anställda – och det kostar heller inte speciellt många kronor. Däremot kan det leda till en bättre företagskultur, en bättre arbetsmiljö och färre sjukdagar. Det handlar om en ren investering.